taht-ı kadem
youtube twitter
Varlık Nedenimiz
Hedefimiz
Yolculuğumuz
Yönetim

HEDEFİMİZ


       

Akademiyle ilişkisini kesmeyen ‘’Halk Entelektüeli’’ kavramsallaştırmasının hakkını vermeye çalışan bu bağımsız çalışma, kendi özgünlüğünü koruyarak uzun soluklu okumalarla devam etmeyi planlamaktadır. Sürekli katılımcıların alt guruplar oluşturması, lise öğrencilerinin bu tür okumalar için hazırlanması, üniversite öğrencilerinin akademik merkezli yönlendirilmesi gelecek tasavvuruna aittir.

Taht-ı Kadem sitesi, tüm okuma serüvenimizi bir gerçeğe tekabül ettirebilmek için kamusal alana açma gayretlerimizin bir sonucu. Tüm gayretlerimizin bir gerçeğe tekabül edebilmesi için maddi ve manevi desteklerini bizlerden esirgemeyen; bizlere inanıp güvenen Sayın AYDIN KILINÇ Beyefendi'ye minnet ve şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz.

Yazılı ürünler vermek, seminer ve panel çalışmalarına dönüştürmek de planlarımız arasında bulunmaktadır.
Bir enstitü veya platforma dönüşmek, uzun soluklu bu gayretin nihai hedefidir. 
Tasarım GORAL