taht-ı kadem
youtube twitter
Varlık Nedenimiz
Hedefimiz
Yolculuğumuz
Yönetim

VARLIK NEDENİMİZYaşadığımız yüzyılın en belirgin özelliği, iletişim hızının ortaya çıkardığı yüzeyselleşme.  Paçozlaşma olarak tabir edilen algıdaki seviyenin düşüşü, Müslümanların din algısını kaçınılmaz olarak etkiledi. Politik alana mahkûm edilen dini düşünce, kişisel alanda da derinlik yerine duygusallık olarak tezahür etti.

Dil yetkinliğinin sürekli zayıflaması, bu durumun en belirgin sebebi. Gündelik, araçsal akla hitap eden kelimelerle düşünmek hiçbir derinliğe ve çözüme izin vermemekte. Dil ve Din arasındaki ilişkinin kadim oluşu gösteriyor ki; dil yetkinliğimizin seviyesi, insan olmamızın tek imkânı olan din algımızı belirleyen ana unsurdur.

Okuma yolculuğumuz, yüzeysel çözümlere yönelmek yerine, nesillere ufuk açacak çözümleyici dil olan kavramsal zemini oluşturmak adına mütevazı bir katkıdır. Entelektüel bir seviyenin ihtiyacını her zamandan çok hissediyoruz. Zıtlıkları üst idraklerde barındırabilen kavramsal yetkinlik, ıslah edici bir imkândır. Kavramsal dili güçlü bir Müslüman idrak seviyesi için, paradoksal okumalar gerekliliğinin farkındayız.

Akademik dünyayla temas gerektiren bu tür bir çalışma, aynı zamanda bağımsız bir platform olması hasebiyle de kendine özgüdür. Şehirde, kendi zaman ve mekânına yabancılaşmadan, ferdiyeti güçlü, kültürel alt yapısı sağlam bir avuç nesil için çabalıyoruz.

 
Tasarım GORAL