taht-ı kadem
youtube twitter
Varlık Nedenimiz
Hedefimiz
Yolculuğumuz
Yönetim

YOLCULUĞUMUZ
“Şehr-i Nisa Okumaları” ismiyle başlayan yolculuğumuz,  şehirli bir aklın kültürel alt yapısı için mütevazı bir çalışma olarak başladı. Düzenli ve bütüncül okumaların hedeflendiği yolculuğumuzda; Çağdaş İslami Düşünce’yi yerli entelektüellerle okuyarak, kendi zaman diliminin gerçekliğini kaçırmamaya özen gösteren bu çalışma, bu minvalde aşağıdaki yazarları, tüm eserleri, haklarında yazılmış makale, tez veya kitaplarla okudu. Akademiden ve düşünce hayatından misafirlerle mütalaalar yapıldı veya okunan yazarlarla bilfiil görüşüldü.

Okuma yolculuğumuzda aşağıdaki yazarlar sıralaması takip edildi:
 • Dücane Cündioğlu
 • Cemil Meriç
 • İsmet Özel
 • Nurettin Topçu
 • Alev Alatlı
 • İhsan Fazlıoğlu
 • Nuri Pakdil
Bu okuma yolculuğunda bize misafir olarak eşlik edenler ise; İsmet Özel, Alev Alatlı, Bedri Gencer, Yusuf Kaplan, Hakan Talha Alp, Sinan Canan,  Ayten Çalış, Mustafa Armağan, Selahattin Yusuf, Ahmet Çayır, Süleyman Seyfi Öğün, İsmail Kara, İhsan Fazlıoğlu, Eyüp Süzgün, Nurullah Koltaş,  Mustafa Yaman ve Dücane Cündioğlu’ydu.

Yazar okumalarının yanı sıra; Batı Düşünce Tarihi, Antik Yunan Okumaları, Hristiyanlık tarihine giriş okumaları “İslam’da Modernizm” doktora tezi incelemesi, Şarkiyatçılık ve din ekonomi ilişkisini bu topraklar merkezli ele aldığımız okumalar da eklendi.

Çağdaş yüzyılda İslami düşünceyi yerli entelektüellerle okumanın akabinde, dünya çapındaki temsilcileri ve ekolleriyle okuma aşamasına geçildi. Bu minvalde;
 • Muhammed İkbal
 • Aliya İzzet Begoviç
 • Tradisyon (Gelenekselcilik) okuması bağlamında;
 • Seyyid Hüseyin Nasr
 • Rene Guenon
 • Martin Lings
 • Frithjof Schuon
 • William C. Chittick
 • Julius Evola’dan kitaplar mütalaa edildi.
Son yüzyıl İslami düşünceyi Tarihselcilik bağlamında Fazlur Rahman Malik okumasıyla devam edip, epistemoloji alanında en ciddi son temsilci sayılan Muhammed Abid el Cabiri ile 2018 yılı okumaları sonlanacak.        

   
 
Tasarım GORAL